POZNEJTE HISTORII

Mnoho zajímavých událostí a osudů se odehrálo při postupu Americké armády do západních Čech, na území současného Plzeňského kraje na konci 2. světové války.

Seznamte se osudy účastníků osvobozeneckých bojů a obyvatel západních Čech na cestách osvobození při postupu americké armády směrem na Plzeň.

Od vstupu na české území 18. dubna 1945 do 7. května 1945 v 9.30 hod. ztratily americké pozemní síly na našem území 116 vojáků, 406 důstojníků a vojáků bylo zraněných.

Šipka dolů
Historické fotografie a mapa

O PROJEKTU

Cesty osvobození propojují místa spojená s osvobozováním západních Čech americkou armádou na jaře v roce 1945. Přinášejí vzpomínky a fakta o osudech vojáků americké armády i místních obyvatel v samém závěru 2. světové války.

Projekt Plzeňského kraje představuje všechna důležitá místa bojů americké armády při osvobozování Západních Čech a připomíná celou řadu téměř zapomenutých příběhů účastníků osvobozeneckých bojů na území Plzeňského kraje, jejichž osudy se s těmito památnými místy osvobození nesmazatelně pojí.

Časová osa pak přináší sled válečných událostí tak, jak se udály na jaře roku 1945. Najdete zde i podrobné informace jak a kde tato místa osobně navštívit a připomenout si události konce 2. světové války v Západních Čechách.

Americké jednotky překročily české hranice poprvé ve středu 18. dubna v 9:55 hodin. Průzkumná četa 358. pluku 90. pěší divize (90th Infantry Div.) XII. Sboru Třetí armády vstoupila na české území v místě zvaném Kočičí hlava. Krátce před polednem téhož dne dorazila předsunutá hlídka do města Hranice (Rossbach.

Složení 3. U.S. Army v dubnu a květnu 1945:

III. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt. Gen. J. A. Van Fleet a skládal se z 80th, 86th, 99th Infantry Div. a 14th Armored Div. Sbor působil v Rakousku a na hranicích Rakouska a Itálie.

XX. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt. Gen. W. H. Walker a skládal se z 4th, 65th, 71th Infantry Div. a 13th Armored Div. Sbor působil v Německu a Rakousku.

V. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt. Gen. Clarenc R. Huebner a skládal se z 1st Infantry Div. „The Big Red One“ 2nd Infantry Div. „Indianhead“ 97th Infantry Div. „Trident“ a 9th Armored Div. „Phantom“ a 16th Armored Div. Součástí sboru byla 102nd CRG (Jízdní průz. skupina) složená z 38th a 102nd CRS. Působnost sboru byla dána linií Aš – Cheb – Karlovy Vary – Plzeň – Klatovy. Velitelství sboru bylo v Grafenwöhru (Bavorsko).

XII. U.S. Corps: velitelem sboru byl Lt.Gen. S. LeRoy Irwin a skládal se z 5th Infantry Div „Red Diamond“ 26th Infantry Div. „Yankee“ 90th Infantry Div. „Tough Ombres“ 4th Armored Div. „Breakthrough“ a 11th Armored Div. „Thunderbolt“. Součástí sboru byla 2nd CRG složená z 2nd a 42th CRS (Jízdní průz. eskadrona). Působnost sboru byla dána linií Klatovy – Strakonice – Písek – Hořice na Šumavě – Ostrov – Horní a Dolní Dvořiště – Linz. Velitelství sboru bylo v Grafenau (Bavorsko).

V rámci V. a XII. U.S. Corps a jejich divizí byly při osvobozování území Čech nasazeny tyto samostatné tankové prapory (nebo jejich části): 737th, 741th, 745th, 746th, 778th, 782th TB a samostatné protitankové prapory (nebo jejich části): 612th, 633th, 656th, 704th, 773th, 803th, 818th TDB.

vlajky

mapa osovobozeni

Prohlídkové trasy

PROHLÍDKOVÉ TRASY

Prohlídkové trasy, kopírují pohyb americké armády při osvobozování Západních Čech na jaře roku 1945. Památná místa jsou spojena do prohlídkových tras tak, aby na sebe plynule navazovala. Najdete zde regionální a soukromá muzea či turistické aktivity, která jsou s památnými místy bojů spojena.

Prohlídkové trasy

ČASOVÁ OSA OSVOBOZENÍ

Představujeme vám časovou osu tak, jak americká armáda a její jednotlivé části postupovaly od hranice s Německem na Domažlice a dále směrem k Plzni. Časové informace se budou postupně dále doplňovat a zpřesňovat.